บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เราดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 โดยเริ่มจากการพัฒนาคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันเราเป็นผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) และคอนโดมิเนียมในทำเลการค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ต้องการที่อยู่อาศัย

เดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง

เดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง

เดอะ ซิตี้ หาดใหญ่

เดอะ ซิตี้ หาดใหญ่

นิคมอุสาหกรรม

นิคมอุสาหกรรม