WORLD อวดงบ Q2 (สิ้นสุดพ.ย.)

2020-01-24 15:28:00

        WORLD อวดงบ Q2 (สิ้นสุดพ.ย.) พลิกมีกำไร 14 ลบ. รับอานิสงส์อสังหาฯทำเลท่องเที่ยวเหมาะลงทุน หนุนยอดโอนพุ่ง นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในไตรมาส 2 ปี 62/63 (ก.ย.-พ.ย.62) มีกำไรสุทธิ 14.47 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิ 5.52 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวม 40.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 571.32% จากช่วงงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ เหมาะแก่การลงทุน ไม่ว่าจะซื้อเพื่อเก็งกำไร หากนำไปขายต่อ หรือซื้อเพื่อปล่อยให้เช่า เพราะชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยมีจำนวนมาก โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้เปรียบกว่าทำเลอื่น ๆ จึงเป็นผลให้ยอดการโอนห้องเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมมีจำนวน 25.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 14.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันกับรายได้ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขาย-ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 18.18 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 5.74 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนพนักงาน ค่า ตรวจสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 1.8 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในแนวราบและแนวดิ่ง โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เพื่อจำหน่ายและเพื่อให้เช่าพื้นที่ระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนจำหน่ายพื้นที่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการให้บริการเช่าพื้นที่ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั้งหมด 4 โครงการ คือ 1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) จ.ลำพูน อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง แบ่งพื้นที่ออกเป็น พื้นที่อุตสาหกรรม 70% พื้นที่พาณิชยกรรม 10% และพื้นที่ สาธารณูปโภค (พื้นที่สีเขียว) 20% ทั้งหมดอยู่ระหว่างการพัฒนา 2) โครงการห้องชุดที่หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง รวมจำนวน 4 อาคาร โดยมี 1 อาคารเป็นห้องชุดพร้อมขาย โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วประมาณ 32% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ส่วนอีก3 อาคาร ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา 3) โครงการห้องชุดที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจำนวน 2 เฟส โดยเฟส 1 เป็นห้องชุดพร้อมขาย คงเหลือรอโอนกรรมสิทธิ์เพียง 13% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดในส่วนของเฟส 2 ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และ 4) โครงการฟอเรสท์ป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการออกแบบและพัฒนา

ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)