วิธีแยกขยะในคอนโดมิเนียมอย่างไรให้ปลอดภัย

วิธีแยกขยะในคอนโดมิเนียมอย่างไรให้ปลอดภัย

ทำไมต้องแยกขยะ ?

รู้ไหมว่าขยะที่เราทิ้ง กันเนี่ย มันไปไหนต่อหลังจากที่เราทิ้งแล้ว ขยะพวกนี้จะไปกองรวมกันเป็นกองภูเขา ทำให้ผู้อื่นที่บ้านใกล้กับกองภูเขาขยะพวกนี้ได้รับผลกระทบถึงระบบนิเวศน์ต่าง ซึ่งกว่าขยะกองนี้จะถูกจัดการ ขยะกองใหม่ก็เข้ามาอีก ดังนั้นเราสามารถช่วยได้ด้วยการแยกขยะและลดการใช้พลาสติกต่าง โดยไม่จำเป็น

 

วิธีแยกขยะตามประเภทถังขยะ

 

 - ขยะทั่วไป ( ถังขยะสีน้ำเงิน )

ขยะประเภททั่วไปเป็นขยะจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิล เช่น ซองพลาสติก เปลือกลูกอม ห่อขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือพวกเศษกระดาษ เป็นต้น ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการ เช่น การฝังกลบ การเผาด้วยเตาขยะ เป็นต้น

 

 - ขยะเศษอาหาร หรือ ขยะเปียก ( ถังขยะสีเขียว )

ขยะประเภทนี้ เป็นขยะที่ย่อยสลายง่ายตามธรรมชาติ มีความชื้นมาก และสามารถส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้มักจะนำไปใช้ประโยชน์โดยการหมักทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ในการเกษตร ตัวอย่างขยะที่จัดเป็นประเภทขยะเปียกก็จะมี เปลือกผลไม้ เศษผักผลไม้ เศษอาหาร เนื้อสัตว์ เศษไม้ ใบไม้ ซากสัตว์ เป็นต้น

 

 - ขยะรีไซเคิล ( ถังขยะสีเหลือง )

ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก โลหะต่าง และเศษผ้า ซึ่งขยะพวกนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วย ถ้าเราเก็บไว้เป็นจำนวนมากพอ เอามาขายได้ ได้ช่วยโลกแถมยังได้เงินมาซื้อขนมได้ด้วย

 

 - ขยะอันตราย ( ถังขยะสีแดง )

เป็นขยะอันตรายที่ไม่ควรทิ้งมั่ว เพราะขยะพวกนี้จะมีสารอันตรายอยู่ข้างใน เช่น กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายต่าง กระป๋องยาฆ่าแมลง เครื่องสำอางค์ น้ำมันเครื่อง ขวดภาชนะทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ของพวกนี้ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพนักงานเก็บขยะก็อาจจะได้รับอันตรายไปด้วย ดังนั้นควรระมัดระวังอย่างมากในการจะทิ้งขยะประเภทนี้ เพราเขยะประเภทนี้ติดไฟง่าย ระเบิดได้ มีสารกัดกร่อน ถ้าทิ้งถูกประเภทก็จะถูกกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง