คอนโดหาดใหญ่

รวมเทคนิคขอสินเชื่อซื้อคอนโดหาดใหญ่ให้ผ่านฉลุย

ปัจจุบันการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมีมูลค่าค่อนข้างสูง ดังนั้น การจะเป็นเจ้าของคอนโดนั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะคอนโดเป็นทรัพย์สินที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ที่มีความยุ่งยากไม่ต่างจากบ้าน

สำหรับใครที่เลือกขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อซื้อคอนโดหาดใหญ่ต้องไม่พลาดบทความนี้ เพราะ World Corp จะมาบอกเทคนิคการขอสินเชื่อ เพื่อซื้อ Condo หาดใหญ่ อย่างไรให้ผ่านฉลุยไปดูกัน

รวม 5 เทคนิคการขอสินเชื่อซื้อ คอนโดหาดใหญ่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะแต่ละธนาคารก็มีข้อเสนอ และเงื่อนไขแตกต่างกันไป ซึ่งเทคนิคการขอสินเชื่อเพื่อซื้อคอนโด มีดังนี้

1. คำนวณสถานะทางการเงิน และความสามารถในการกู้

ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อ หรือวงเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อคอนโดหาดใหญ่ โดยประเมินจากฐานเงินเดือน หรือรายได้ ระยะเวลาการทำงาน รายได้เสริม และยอดหนี้สินของผู้กู้ ซึ่งตามพื้นฐานของธนาคารส่วนมากจะให้วงเงินกู้ประมาณ 30-50 เท่าของรายได้สุทธิ

แต่หากสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายขึ้นอยู่กับความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความมีวินัยในการชำระหนี้ ประวัติทางการเงินของผู้กู้ รวมไปถึงความสามารถของการผ่อนชำระหนี้ โดยไม่ควรเกิน 40% ของเงินเดือน และเป็นระดับที่ธนาคารพิจารณาแล้วว่า ผู้กู้สามารถแบกรับภาระหน้าที่ในการผ่อนคอนโดได้

2. เช็กเครดิตบูโร ไม่ติดแบล็กลิสต์

เครดิตบูโร เป็นศูนย์รวมประวัติการชำระสินเชื่อเงินกู้ และชำระหนี้บัตรเครดิตจากสถาบันการเงิน หากชำระไม่ตรงเวลาจะถูกบันทึกข้อมูลไว้ หรือที่เรียกกันว่า “ติดเครดิตบูโร หรือติดแบล็กลิสต์” ซึ่งส่งผลต่อการขอสินเชื่อ เพราะการติดเครดิตบูโรแสดงให้เห็นว่าคุณขาดวินัยทางการเงิน และไม่มีความสามารถในการชำระคืน ทำให้ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อได้ เพราะฉะนั้นควรจัดการหนี้สินต่าง ๆ ให้หมดก่อนยื่นกู้

3. เช็กโปรโมชันของแต่ละธนาคาร

แต่ละธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่ต่างกัน ดังนั้น จึงควรตรวจสอบ และคำนวณความคุ้มค่าของแต่ละข้อเสนอ อาทิ เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขาย อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาในการกู้ และค่างวดผ่อนชำระ นอกจากนี้ คุณควรทำการยื่นขอสินเชื่อซื้อคอนโดอย่างน้อย 3 ธนาคาร 

4. เตรียมเอกสารสำหรับขอสินเชื่อให้ครบ

การเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อต้องเตรียมให้พร้อม เพราะนอกจากช่วยย่นระยะเวลาแล้ว โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติมีความเป็นไปได้สูงขึ้น โดยเอกสารในการสมัครสินเชื่อแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เช่น เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ และเอกสารด้านหลักประกัน

5. กู้ร่วมเพื่อเพิ่มโอกาสในการกู้ซื้อคอนโดได้ง่ายขึ้น

การกู้ร่วม เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้การยื่นขอสินเชื่อผ่านง่ายมากขึ้น โดยตามเงื่อนไขของการกู้ร่วมจะกำหนดให้กู้ร่วมได้กับพ่อแม่ พี่น้อง (นามสกุลเดียวกัน) คู่สมรส (ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน) รวมไปถึงคู่รัก LGBT แต่จำเป็นต้องมีเอกสารที่ยืนยันว่าอยู่ด้วยกัน

ขอสินเชื่อกับ World Corp สานฝันคอนโดในหาดใหญ่

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชัน จำกัด เราเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในหลายพื้นที่  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มคนในพื้นที่ที่ต้องการมีคอนโดเป็นของตัวเอง แต่หลังจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมาทาง World Corp ได้มีการอำนวยความสะดวกต่อลูกค้า คือ บริการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์กับบริษัทได้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทาง World Corp ได้มีการเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ ถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของผู้เช่าซื้อที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการเงินในราคาที่เหมาะสม

ขั้นตอนขอสินเชื่อ คอนโดหาดใหญ่ กับเวิลด์คอร์ปอเรชันจำกัด

 • การรวบรวม ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ต้องการเช่าซื้อกับพนักงานขาย และการรวบรวมเอกสาร
 • การตรวจสอบ ฝ่ายขายส่งข้อมูล และเอกสารถึงฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น โดยทำการสัมภาษณ์ลูกค้าผ่านโทรศัพท์เพิ่มเติม
 • การพิจารณา นำเสนอคณะกรรมการเช่าซื้อเพื่อพิจารณาการอนุมัติเช่าซื้อ
 • การแจ้งผล พนักงานขายแจ้งผลการอนุมัติ
 • นิติกรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป ออกสัญญาเช่าซื้อ และทำการในส่วนของนิติกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในการขอเช่าซื้อ ลักษณะทั่วไป

 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มีหลักประกัน)
 • วงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 4-8% ต่อปี

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และคุณสมบัติเบื้องต้น

  1. พนักงานประจำ
  • ผู้มีรายได้จากเงินเดือนประจำ ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 70 ปี)
  • รายได้รวม มากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท
  2. เจ้าของกิจการ และผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ
  • เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ ที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนพาณิชย์ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างอิงเป็นหลักฐานการมีอยู่ของกิจการ
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 70 ปี)
  • รายได้รวม มากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์รายละเอียดอื่น ๆ

  • ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ กรณีผิดนัดชำระอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นสูงสุด 15% ต่อปี
  • ช่องทางการรับเงิน โอนเข้าบัญชีของบริษัทด้วย QR Code

   เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น

   1. กลุ่มอาชีพ
   • พนักงานที่มีรายได้ประจำจากเงินเดือน
   • ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ
   • เจ้าของกิจการที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล หรือมีทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถพิสูจน์ได้
   2. อายุ
   • พนักงานประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 70 ปี)
   • เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ อายุ 20 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 70 ปี)
   3. ที่อยู่ผู้ขอเช่าซื้อ
   • ประเทศไทย
   4. กลุ่มลูกค้าที่ไม่รับพิจารณาสินเชื่อ
   • เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
   • บุคคลล้มละลาย
   • บุคคลไร้ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

   เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติทางการเงิน

   1. รายได้ขั้นต่ำ

   พนักงานที่มีรายได้ประจำจากเงินเดือน 

   • รายได้หลัก > 10,000 บาท/เดือน
   • รายได้รวม > 20,000 บาท/เดือน

   เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ

   • รายได้รวม > 30,000 บาท
   2. ภาระหนี้ต่อรายได้ (DRB)

   DRB สูงสุดไม่เกิน 85% โดย DRB = (ค่างวดสินเชื่อที่ขอสมัคร + ภาระหนี้ใน NCB + ภาระหนี้สวัสดิการ) / รายได้

   เกณฑ์การพิจารณารายได้ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

   รายได้รวมทั้งหมด = รายได้หลัก + รายได้อื่น ๆ + โบนัส

   รายได้หลักx = รายได้หลัก + รายได้หลักอื่น

   • ประเภทรายได้หลัก รายได้ที่แสดงบนสลิปเงินเดือน หรือจดหมายรับรองเงินเดือน
   • ประเภทรายได้หลักอื่น ๆ รายได้ที่ผู้สมัครได้เป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน ซึ่งพิสูจน์ได้จากการตรวจสอบกับเอกสารที่มาแสดงเพิ่มเติม อาทิ ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่ากันดาร ค่าตำแหน่ง ค่าอาหาร ค่าคนขับรถ ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง Professional ค่ามือถือ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าบ้าน
   • เงินโบนัส โบนัสที่แสดงบนเอกสารรายได้ สลิปเงินเดือน หรือ Bank Statement โดยมีเงื่อนไข คือ เฉลี่ย 12 เดือน หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายมากกว่า 1 ครั้งต่อปี
   • รายได้อื่น ๆ รายได้ที่ผู้สมัครได้รับแต่ไม่เท่ากันทุกเดือน หรือได้ตามจริง เช่น ค่าคอมมิชชัน ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าเซอร์วิสชาร์จ หรืออื่น ๆ โดยมีเงื่อนไข คือ แสดงเอกสารสลิปเงินเดือน 6 เดือนย้อนหลัง หรือ Bank Statement อย่างน้อย 6 เดือน โดยคำนวณเป็นรายเฉลี่ยรายเดือน

   *หมายเหตุ

   • รายได้ที่เข้าและออกเลย (Corresponding Income), รายได้ซึ่งได้รับเป็นทีม (Rewards/ Incentive/ Bonus, Cash Advance and Refund Tax) ไม่ต้องนำมาคำนวณรายได้ โดยทางผู้วิเคราะห์สินเชื่อจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
   • กรณีรายได้ในหนังสือรับรองมากกว่าใน Statement ถ้าต่างกันตั้งแต่ 20% ขึ้นไปให้ใช้รายได้ที่แสดงใน Statememt 6 เดือนย้อนหลังในการคำนวณรายได้

   เกณฑ์การพิจารณารายได้ สำหรับเจ้าของกิจการ / ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ

   1. เอกสารที่ต้องเตรียม Bank Statement 

   2. การพิจารณา 

   • คำนวณยอดรวมรายได้ จากการรวมยอด รวมรายได้จากการหมุนเวียนบัญชี และรายได้อื่น
   • ค่าใช้จ่าย ยอดรวมรายได้ X 40% คิดเป็นค่าใช้จ่าย + ภาระหนี้ตาม NCB, ภาระหนี้ครั้งนี้ได้เป็นยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

   3. เงื่อนไข

   • Bank Statement ย้อนหลังขั้นต่ำ 6 เดือน

   • การคำนวณรายได้ตาม Statement พิจารณาจากการเดินบัญชีฝั่งขาเข้า โดยรายการที่ไม่นำมาพิจารณาเป็นรายได้ มีดังนี้

    3.1 รายการเงินเข้าที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน เช่น เงินกู้, P/N เป็นต้น

    3.2 กรณีมีรายการเงินเข้าเป็นเงินจำนวนเงินที่สูงกว่าการเดินบัญชีปกติของผู้กู้ ต้องตรวจสอบว่าเป็นเงินเข้าจากอะไร หากไม่ใช่เงินจากรายได้ปกติไม่นำมาคำนวณเป็นรายได้ เช่น รายได้จากการขายทรัพย์สิน

    • รายการเช็คคืน
    • กรณี Statement เป็นชื่อเจ้าของบัญชีร่วมกรรมการ หรือชื่อบัญชีมากกว่า 1 ท่าน (รวมลูกค้า) ให้คิดรายได้ตามสัดส่วน เช่น บัญชีร่วม 2 ท่าน คิด 50%, 3 ท่าน คิด 33.33% เป็นต้น

     เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับพนักงานประจำ

     1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อผู้ขอสินเชื่อ) 1 ฉบับ
     3. สลิปเงินเดือนฉบับจริง หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง อายุไม่เกิน 3 เดือน
     4. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, ประชาชนคู่สมรส, สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
     5. เอกสารเช็คเครดิตบูโร 1 ชุด
     6. สำเนาบัญชีธนาคารผู้ขอเช่าซื้อที่มีการหมุนเวียนบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (เจ้าของกิจการและแสดงรายได้อื่นเพิ่มเติม)

      เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

      1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ
      2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อผู้ขอสินเชื่อ) 1 ฉบับ
      3. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, ประชาชนคู่สมรส, สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
      4. เอกสารเช็คเครดิตบูโร 1 ชุด
      5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาทะเบียนการค้า
      6. รูปภาพสถานประกอบการ ธุรกิจ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันอาชีพ หรือธุรกิจที่ทำอยู่
      7. สำเนาบัญชีธนาคารผู้ขอเช่าซื้อที่มีการหมุนเวียนบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (เจ้าของกิจการและแสดงรายได้อื่นเพิ่มเติม)

       เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับเจ้าของกิจการ

       1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ
       2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อผู้ขอสินเชื่อ) 1 ฉบับ
       3. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, ประชาชนคู่สมรส, สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
       4. เอกสารเช็คเครดิตบูโร 1 ชุด
       5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาทะเบียนการค้า
       6. รูปภาพสถานประกอบการ ธุรกิจ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันอาชีพ หรือธุรกิจที่ทำอยู่
       7. สำเนาบัญชีธนาคารผู้ขอเช่าซื้อที่มีการหมุนเวียนบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (เจ้าของกิจการและแสดงรายได้อื่นเพิ่มเติม)

        โครงการคอนโดหาดใหญ่ The City Hatyai เป็นโครงการที่มีความปลอดภัย ทั้งยังเป็นโครงการคอนโดที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกไลฟ์สไตล์ และทุกช่วงวัยได้อย่างแท้จริง หากสนใจเยี่ยมชมโครงการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่

        Line: @world_corp

        Tel: 02-026-6658

        Email: Sales@worldcorp.co.th

        Facebook: https://www.facebook.com/Worldcorp1