โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) โครงการ 2

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน)

ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด (“บริษัทย่อย”) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (“โครงการ”) เป็นการดำเนินงานระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) และบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยเป็นผู้จัดหาที่ดินและลงทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยนำแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Estate) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการ ภายใต้การดูแล ควบคุม แนะนำ และความเห็นชอบของ กนอ.

โครงการตั้งอยู่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง (ทล.11) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 533 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ตลาด โชว์รูมรถยนต์ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และโรงงานอุตสาหกรรม (นอกนิคม) ส่วนตามซอยแยกเป็นการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชยกรรมสลับกับที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โครงการที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก และบ้านพักอาศัยที่ปลูกสร้างเอง

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) โครงการ 2

ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีแผนในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสำหรับรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จำเป็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ-สังคม และความมั่นคงแก่ประเทศไทย อีกทั้ง ยังเป็นการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้ชื่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) โครงการ 2 ควบคุม แนะนำ และความเห็นชอบของ กนอ.

โครงการตั้งอยู่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง (ทล.11) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 533 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ตลาด โชว์รูมรถยนต์ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และโรงงานอุตสาหกรรม (นอกนิคม) ส่วนตามซอยแยกเป็นการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชยกรรมสลับกับที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โครงการที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก และบ้านพักอาศัยที่ปลูกสร้างเอง

สถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ห้างบิ๊กซี และห้างแม็คโคร เป็นต้น

การพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่ดินที่พัฒนาโครงการมีประกาศจากคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย

ลักษณะการจัดสรรที่ดิน : ขายที่ดินเปล่า

มูลค่าโครงการ : 3,303,540,625 บาท

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ศูนย์บริการครบวงจร

นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ มีศูนย์บริการแบบครบวงจรสำหรับกระบวนการอนุญาตและการบริหารเช่น การอพยพ การก่อสร้างที่ดิน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและอื่น ๆ

สิทธิพิเศษ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) มีสิทธิ์ที่จะติดตามความพึงพอใจ ตัวเลือกและสิทธิพิเศษเป็นผู้ติดตาม:

สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม (ต้องได้รับอนุมัติ)

สิทธิที่จะนำแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศที่มีวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

สิทธิที่จะนำคนงานที่มีฝีมือชาวต่างชาติคู่สมรสและคนที่พึ่งพาซึ่งมีการอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่า

สิทธิในการโอนเงินต่างประเทศ

สิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อสมัครส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบและข้อบังคับของกนอ.

ระบบการขนส่ง

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ลำพูน) ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 11 เชื่อมต่อกับภาคเหนือไปยังภาคกลางของประเทศไทย ไฮไลต์เป็นส่วนหนึ่งของ Asia Hightway เชื่อมโยงเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกันผ่านทางจีน ทำเลที่ตั้งที่สำคัญล้อมรอบด้วยเมืองสำคัญ ๆ และระบบการขนส่งซึ่งสะดวกสำหรับผู้ประกอบการในการรับและส่งมอบวัสดุเครื่องจักรผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและจากทั่วโลก

5 นาทีถึงลำพูนและสถานีรถไฟฟ้า

20 นาทีถึงเชียงใหม่และสนามบินนานาชาติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเหนือ

60 หมู่ 4 ถนนหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ : +66 53 581 061

โทรสาร  : +66 53 581 061

Email : nothern1@ieat.go.th

website  : www.nrie.org