ประวัติความเป็นมา

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา

ปี 2556 กลุ่มจิยะจันทน์ ภายใต้การนำของ รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้ขยายการลงทุนของบริษัทไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จนกระทั่งปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายให้บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงการอสังหาริมทรัพย์บนทำเลที่ดีที่สุด

เราเน้นพัฒนาโครงการบนทำเลการค้า โครงการคอนโดมิเนียมสองแห่งของเราตั้งอยู่ใกล้หาดป่าตอง สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทั่วโลก ด้วยแนวคิดสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ลูกค้า โครงการคอนโดมิเนียมอีกแห่งของเราตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นย่านกลางเมืองที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและเดินทางให้แก่ผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ยังเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียวที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ช่วยรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ