ข่าวสารจากสื่อ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Exclusive Talk

WORLD เน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยุคใหม่

WORLD เปลี่ยนรอบปีบัญชีใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WORLD เปิดเผยว่า

WORLD อวดงบ Q2 (สิ้นสุดพ.ย.)

นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) เปิดเผยว่า