WORLD โชว์งบ Q1/62 พลิกกำไร

2019-10-17 15:23:00

WORLD โชว์งบ Q1/62 พลิกกำไร รับยอดโอนโครงการฯเพิ่ม หลังลุยทำตลาดมากขึ้น นายจิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีผลกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวน 0.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2.1 ล้านบาท คิดเป็น 126.18% เนื่องจากมีรายได้รวมมีจำนวน 29.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 21.18 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ บริษัทฯทำการตลาดมากขึ้น ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจ ที่จะลงทุนซื้อทรัพย์สิน เพื่อการเก็บไว้เป็นสถานที่พักผ่อนยามเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือไว้ เพื่อให้เช่าต่อ จึงเป็นผลให้ยอดการโอนห้องเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนั้นจึงส่งผลให้งบการเงินแสดงผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั้งหมด 4 โครงการ คือ 1. โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) จ.ลำพูน อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง แบ่งพื้นที่ออกเป็น พื้นที่อุตสาหกรรม 70% พื้นที่พาณิชยกรรม 10% และพื้นที่สาธารณูปโภค (พื้นที่สีเขียว) 20% ทั้งหมดอยู่ระหว่างการพัฒนา 2. โครงการห้องชุดที่หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง รวมจำนวน 4 อาคาร โดยมี 1 อาคารเป็นห้องชุดพร้อมขาย โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วประมาณ 28% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ส่วนอีก 3 อาคาร ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา 3. โครงการห้องชุดที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจำนวน 2 เฟส โดยเฟส 1 เป็นห้องชุดพร้อมขาย คงเหลือรอโอนกรรมสิทธิ์เพียง 17% ของจำนวนห้องชุด ทั้งหมด ในส่วนของเฟส 2 ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และ 4 โครงการฟอเรสท์ป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการออกแบบและพัฒนา

ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)