รายงานประจำปี

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานผลประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

รายงานผลประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

รายงานผลประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

รายงานผลประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

รายงานผลประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

รายงานผลประจำปี 2559

ดาวน์โหลด