ผลกระทบจากขยะ และข้อดีของการแยกขยะ

ผลกระทบจากขยะ และข้อดีของการแยกขยะ

 

 

ผลกระทบจากขยะ

  1. ขยะเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงต่าง เช่น แมลงสาบ แมลงวัน ยุง และเป็นที่อยู่อาศัยของหนู และสัตว์อันตรายอื่น อีกด้วย
  2. ขยะพอทับถมกันนาน จะเกิดการเน่าเสีย ส่งผลให้ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนผู้อยู่อาศัยที่ผ่านไปผ่านมา
  3. ขยะที่ถูกทิ้งไม่ลงถังขยะ จะกระจัดกระจาย ถูกลมพัดปลิวไปตกตามแรงลม ทำให้พื้นที่บริเวณอื่นสกปรก และถ้าขยะพวกนี้ปลิวตกไปในคูคลอง หรือแม่น้ำ จะทำให้ขยะลอยไปอุดตันทางระบายน้ำได้ ส่งผลกระทบมากมาย เช่น เวลาฝนตกหนัก น้ำหาทางระบายไม่ได้ น้ำก็จะท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใกล้ แม่น้ำได้ และขยะที่ตกลงไปในน้ำ อาจจะทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณรอบข้าง น้ำเสียจากขยะนั้นมีความสกปรกสูงมาก มีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษต่าง พอไหลลงสู่แหล่งน้ำ ก็จะเกิดน้ำเน่าเสีย นอกจากนี้ยังส่งผลต่อคุณภาพดินด้วย
  4. เป็นบ่อเกิดโรค การจัดการขยะไม่ดี ทำให้เกิดโรคต่าง เช่น โรคตับอักเสบ เชื้อโรคเอดส์ ไข้หวัดใหญ่ โรคทางเดินอาหารที่มีแมลงวันเป็นพาหะ เป็นต้น
  5. ขยะที่มีปริมาณมาก ทำให้เกิดมลพิษทางอาาศ เพราะขยะที่กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน โดยไม่มีการฝังกลบ หรือทำการกำจัดอย่างถูกวิธี ขยะมูลฝอยเหล่านี้จะส่งกลิ่เหม็นไปทั่ว ทำให้เกิดอากาศที่เป็นมลพิษ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียง

 

ข้อดีของการแยกขยะ

  1. ช่วยลดปริมาณขยะ เพราะพอมีการแยกขยะ ขยะก็จะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี อย่างขยะรีไซเคิลก็จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ก็จะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ทำให้ลดงบประมาณและลดเวลาไปได้เยอะมาก
  2. ขยะที่นำมารีไซเคิลใหม่จะช่วยลดทรัพยากรในการผลิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วย
  3. ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์โลกตัวน้อย โดยเฉพาะพวกสัตว์ที่อยู่ในทะเล
  4. ขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลสามารถนำมาขายได้ หรือ สินค้าบางแบรนด์มักจะจัดแคมเปญนำขวดไปใส่ผลิตภัณฑ์ จะได้รับส่วนลดราคาสินค้าด้วย
  5. การแยกขยะทำให้เรากำจัดขยะได้ถูกวิธี ช่วยลดการปนเปื้อนกับดินที่ส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อม